வியாழன், 28 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-93

எப்படித்தான் 
உன் விடைத்தாளைத் திருத்தி 
மதிப்பெண் போடுகிறார்களோ?

எப்போதுமே 
நான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் 
நீ ஒரு பதில் சொல்வாய்!

கருத்துகள் இல்லை: