திங்கள், 11 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-60

உன்னிடமிருந்து
வந்திருக்காதென தெரிந்தும்
ஆவலுடன் பார்க்கிறேன்!

குறுஞ்செய்தி வேண்டாம்
வெறுஞ்செய்தி கூடவா
அனுப்ப முடியாது?

கருத்துகள் இல்லை: