புதன், 13 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-63

எனக்கு விதிகளை
படிப்பதென்பது
சுத்தமாக பிடிக்காது!

உனக்கு விதிகளை
சொல்லித்தருவதற்காகவே
நான் படிக்கிறேன்!

இதைத்தான்
விதி என்கிறார்களோ?

கருத்துகள் இல்லை: