ஞாயிறு, 24 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-84

இரகசியங்களை
ஒன்று விடாமல்
உளறி கொட்டி விட்டேன்!

அந்தரங்கம்
பதுக்கி வைக்கும்
தந்திரம் அறியாத உன்னிடம்!


கருத்துகள் இல்லை: