திங்கள், 11 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-59

தட்டச்சு இயந்திரத்தில்
தாளை
எவ்வளவு அழகாக
உள்ளீடு செய்கிறாய்!

நான் சிணுங்கும்போது
காதை
பிடித்து செல்லமாக
திருகுவது மாதிரி!

கருத்துகள் இல்லை: