சனி, 23 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-77

பறக்கும் முத்தம் 
கொடுத்துவிட்டு 
ஓடி விட்டாய்! 

பத்திரமாய் அதை 
வைத்துள்ளேன் 
வாங்கிக்கொள்!

கருத்துகள் இல்லை: