திங்கள், 18 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-69

மெளனம்
பலமா?
பலவீனமா?

ஏதோ
இஷ்டம் போல்
செய்!

கருத்துகள் இல்லை: