புதன், 27 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-88


என் எல்லா சூழ்நிலைகளையும்
மிக எளிதாக கடப்பேன்
என்னுடன் நீ வாயேன்!

ஒரு சின்ன குழந்தை
அம்மாவின் ஆட்காட்டி விரலை
பிடித்துக்கொண்டு நடப்பது மாதிரி!

கருத்துகள் இல்லை: