புதன், 27 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-89


என்னுடைய இதயத்தை
சீண்டி விளையாடுவது
வழக்கமாக ஆகிவிட்டது!

எதைச்செய்தாலும்
மறக்கவோ மறுக்கவோ
போவதில்லை என்பதால்தானே?

கருத்துகள் இல்லை: