செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2012

எட்டாம்வகுப்பு-பொருளாதாரம்-பணம்,சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு


ஏழாம்வகுப்பு-பொருளாதாரம்-உற்பத்திக் காரணிகள்


ஆறாம்வகுப்பு-பொருளாதாரம்-ஓர் அறிமுகம்


சனி, 8 செப்டம்பர், 2012

வாழ்த்து மடல்-8
வெள்ளி, 7 செப்டம்பர், 2012

குறுஞ்செய்திகள்-257


என்னவளே
முன்பெல்லாம்
என்னை எதிர்பார்த்து
ஓர் மூலையில் நீ நிற்பாய்!

அடடா
இப்போதெல்லாம்
உன்னை எதிர்பார்த்து
ஓர் மூலையில் நான் நிற்கிறேன்!

ஞாயிறு, 2 செப்டம்பர், 2012

போக்குவரத்துக் காவலர்கள்