வெள்ளி, 7 செப்டம்பர், 2012

குறுஞ்செய்திகள்-257


என்னவளே
முன்பெல்லாம்
என்னை எதிர்பார்த்து
ஓர் மூலையில் நீ நிற்பாய்!

அடடா
இப்போதெல்லாம்
உன்னை எதிர்பார்த்து
ஓர் மூலையில் நான் நிற்கிறேன்!