வெள்ளி, 8 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-49

உன்னைப்போல
நல்லவன்
யாருமில்லை என்றாய்!

உனக்கு எதாவது
வேண்டுமா?
என்று கேட்டேன்!

உன்னைப்போல
கெட்டவன்
யாருமில்லை என்கிறாய்!

கருத்துகள் இல்லை: