திங்கள், 11 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-61

உன்
ஒருத்திக்காகவாவது
நான் ஒரு
வங்கி மேலாளராக
இருந்திருக்கலாம்!

உன்
பொன்னகைக்கு பதிலாக
புன்னகைக்கே
கடன் தர
சொல்லியிருப்பேன்!

கருத்துகள் இல்லை: