புதன், 13 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-65

உன் முன்னால்
மட்டும்தான்
இப்படி!

சத்தம் போட்டு அழவும்
சத்தம் போட்டு சிரிக்கவும்
வெட்கம்!

கருத்துகள் இல்லை: