செவ்வாய், 26 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-86

கணக்கு புத்தகத்தை 
பிரித்து வைத்துக்கொண்டு 
எண்ணி எண்ணி பார்க்கிறேன்!

எனக்கு கணக்கு 
சுத்தமாக வராதென்று 
அன்று நீ சொன்னதை!

கருத்துகள் இல்லை: