ஞாயிறு, 10 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-57

திரைப்பட
இடைவேளையில்
பாப்கார்ன் ஒன்று
வாங்கி வந்தேன்

இரண்டு பாப்கார்ன்
வாங்கிவந்திருக்கலாம்
என்றதற்கு பரவாயில்லை
என்று சொன்னேன்

உனக்கில்லை
இரண்டுமே
எனக்குத்தான்
என்று புன்னகைக்கிறாய்!

கருத்துகள் இல்லை: