வியாழன், 28 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-90

என்ன அழகு!
என்று வியந்தால்
கேலி பேசுவதாய்
கோபித்துக்கொள்கிறாய்!

என்ன அறிவு!
என்று வியந்தால்
கிண்டல் செய்வதாய்
கோபித்துக்கொள்கிறாய்!

அடிப்பாவி!
உண்மையை சொல்!
உனக்கு இரண்டுமிருப்பதாய்
நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்!

கருத்துகள் இல்லை: