செவ்வாய், 12 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-62

உண்மையிலேயே
குழந்தைக்குத்தான்
முத்தம் தருகிறாயா?

ஓரக்கண்ணால்
என்னை பார்த்துக்கொண்டே
ஏன் இப்படி?

கருத்துகள் இல்லை: