வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-75

எனது 
நாட்குறிப்பேட்டின்
மிக அழகான கவிதை! 

உனது 
கூந்தல் தவறவிட்ட 
ஒற்றை செம்பருத்திப்பூ!

கருத்துகள் இல்லை: