வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-73


குழந்தைகளுடன்
விருப்பம் போல் 
விளையாடு!

கதவுக்கு வெளியே 
ஒரு பெயர் பலகை 
தொங்க விடு!

சொர்கத்தில் இருக்கிறோம் 
தயவு செய்து 
தொந்தரவு செய்யாதீர்! 

1 கருத்து:

ரசிகன் சொன்னது…

Sir Insert the follow widget. Then you will get more motivation to write even better.