செவ்வாய், 26 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-85

புகழும் போதெல்லாம்
நீ வேண்டுமென்றுதானே 
தோ டா தோ டா
என்று போலியாக மறுக்கிறாய்!

சரி அதை விடு! 
ஒன்றும் நினைத்துக் கொள்ள மாட்டேன்
வா டா போ டா
என்று தைரியமாகவே கூப்பிடு!

கருத்துகள் இல்லை: