வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-76

உன்னை 
பூ மாதிரி
பார்த்துக்கொள்ளவா?

பறிப்பேன் 
நுகர்வேன் 
பரவாயில்லையா?


கருத்துகள் இல்லை: