புதன், 20 ஜூலை, 2011

குறுஞ்செய்திகள்-71


வாழ்க்கையில்
பலரை
மறந்து விடுகிறோம்!

வாழ்க்கையில்
சிலரை
நினைத்து பார்க்கிறோம்!

மரணத்தை விடவும்
கொடுமையானதென்றே
கருதுகிறேன்!

உயிருடன் இருக்கையில்
உன்னால்
மறக்கப்படுவது!

கருத்துகள் இல்லை: