புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-95

உனக்கு ஒரு 
அழகிய மோதிரம் 
வாங்கித்தர ஆசை! 

மற்ற விரல்கள் 
கோபிக்குமென்று
யோசிக்கிறேன்!

தெரியும்...
எல்லா விரலுக்கும் 
கேட்பாயென்று! 

கருத்துகள் இல்லை: