சனி, 13 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-113

கண்ணே நீ முன்னால் போ 
நான் பின்னால் வருகிறேன் 
என்று சொன்னால் 
கேட்கமாட்டேன் என்கிறாய்!

அடியே என்ன செய்வேன்?
எப்படி உன்னிடம் சொல்வேன்?
என் முழுக்கால் சட்டையின் 
பின் பக்கம் கிழிந்து விட்டதை! 

கருத்துகள் இல்லை: