வெள்ளி, 5 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-101

என்னவளே!
நாலு கால் ஒரு வால்
ஆனால் அது முட்டை இடும்!
அது என்ன?

இந்த கேள்விக்கு 
திரு திரு என்று முழித்து
விடை கேட்டு கெஞ்சினாயே
நினைவிருக்கிறதா?  

கருத்துகள் இல்லை: