வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2011

மெட்டுப்பாடல்கள்-19

கண்ணை மூடு இமையே
என்னை கனவில் தொலைக்க வேண்டும்
அவள் அழகை ரசிக்க வேண்டும்
இந்த இரவு நாளை விடிந்து போகுமோ?
ஒரு விடை சொல்லாமல் முடிந்து போகுமோ?
*
உயிரின் மொழியை அறிந்தேன்
உலகின் மொழியை மறந்தேன்
உந்தன் அங்கம் எங்கும் எங்கும்
தங்க சுரங்கம் தங்க சுரங்கம்
எந்தன் அங்கம் வந்து தங்கும்
இன்ப அரங்கம் இன்ப அரங்கம்

இளமையை மனம் ரசித்திட
இனிமையை தினம் ருசித்திட
பெண்மையே கொஞ்சம் இளகிடு
அண்மையில் கொஞ்சம் இடங்கொடு

மூவுலகும் வியக்க எண்ணி
பிரம்மனே உன்னை பண்ணி
பூவுலகம் வந்த கன்னி நீயோ
*
உடலின் உதிரம் நீதான்
உயிரின் உறையும் நீதான்
மலரின் இதழில் வண்டு கொடுக்கும்
ஆயிரம் முத்தம் ஆயிரம் முத்தம்
எந்தன் மனதை வந்து கெடுக்கும்
ஆனந்த சத்தம் ஆனந்த சத்தம்

நித்தம் நித்தம் எந்தன் கண்ணிமையில்
நடம் இடும் அந்த கன்னிமயில்
உனையன்றி வேறு யாரடி
எனை வந்து நீயும் சேரடி
பலநூறு வாசம் இங்கே
உன்னுடைய வாசம் எங்கே
என்னுடைய சுவாசம் அங்கே பூவே
*
(குறிப்பு:என்ன விலை அழகே சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன் என்ற பாடல் மெட்டு)

கருத்துகள் இல்லை: