வியாழன், 11 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-106

என்னவளே 
இந்த பிச்சைக்காரர்கள்
மிகவும் மோசம் 
என்றே தோன்றுகிறது!

உன்னுடன் 
வரும்போது மட்டும் 
மிகவும் என்னை 
புகழ்ந்து தள்ளுகிறார்கள்!  

கருத்துகள் இல்லை: