வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2011

மெட்டுப்பாடல்கள்-17

அன்பே உன் காதல்
பூங்காற்றின் வாசம்
பூமி எங்கெங்கும்
அதன் வாசம் வீசும்

மண் மழையினை தொடாமலே
ஒரு வாசம் வருவதில்லை
பெண் மனதினை தொடாமலே
ஒரு நேசம் வருவதில்லை

காதலுக்கு மொழி இல்லை
காதலுக்கு மதம் இல்லை
காதலுக்கு இனம் இல்லை
காதலுக்கு ஜாதி இல்லை
*
கோயில் நுழைந்தாலே கண்மணி உன் நினைவு
நோயில் விழுந்தாலே கண்மணி உன் நினைவு
ஒவ்வொரு செயலும் செய்யும் போது
கண்மணி உன் நினைவு

கண்மணியே உன் நினைவு காலம் வென்றிடும்
கண்மணியே உன் நினைவு நெஞ்சில் நின்றிடும்
*
நிலவில் நனைந்தாலே கண்மணி உன் நினைவு
பனியில் நடந்தாலே கண்மணி உன் நினைவு
மின்மினி பூச்சிகள் காணும் போது
கண்மணி உன் நினைவு

கண்மணியே உன் நினைவு இனிமை கொடுத்திடும்
கண்மணியே உன் நினைவு இளமை கொடுத்திடும்
*
(குறிப்பு:ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் கேட்கும் போதெல்லாம் சில ஞாபகம் தாலாட்டும் என்ற பாடல் மெட்டு)

கருத்துகள் இல்லை: