வியாழன், 4 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-98

செல்லிடப்பேசியில் 
சுத்தமாக காசு 
இல்லை என்றால் 
நீ நம்பவா போகிறாய்?

உனக்கென்ன? 
தவறிய அழைப்புக்கு 
பதில் அளிப்பதே 
என் பிழைப்பாகி விட்டது!  

கருத்துகள் இல்லை: