சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-102

என்னவளே!
வேலை வாய்ப்பகத்தில் 
பதிவு செய்ய துணைக்கு 
என்னை கூப்பிட்டாய்!

இத்தனை அழகான 
உன்னுடன் வருவது
எத்தனை பேருக்கு
எரிச்சலைக் கிளப்புமோ?

கருத்துகள் இல்லை: