புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-97

உம் என்று 
மூஞ்சியை தூக்கி 
வைத்துக்கொள்ளாதே! 

உன்னால் 
எவ்வளவு நேரம்தான்
நடிக்க முடியும்? 

கருத்துகள் இல்லை: