சனி, 13 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-115

நான் என் வேலைகளை 
செய்து கொள்வதற்கே 
யாருடைய துணையையாவது
எதிர் பார்த்துக் கொண்டிருப்பேன்!

அடியே உன் வேலைகளை 
செய்து கொடுப்பதற்கு 
இத்தனை ஆர்வம் 
எங்கிருந்துதான் வந்ததோ?

கருத்துகள் இல்லை: