செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-103

உன் பிறந்த நாளுக்கு 
என்ன பரிசு தருவதென்று 
நெடு நேரம் சிந்தித்தும் 
பலனில்லை!

உன் காதலுக்கு முன்னால்
எல்லாப் பரிசுப் பொருட்களும் 
மிகவும் அற்பமானதாகவே
தோன்றுகிறது!

கருத்துகள் இல்லை: