வெள்ளி, 28 அக்டோபர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-197

என்னவளே
நீ விசுக் விசுக்கென்று
கைவீசி நடப்பது
அழகென்றுதானே சொன்னேன்!

அடடா
நீ பொசுக் பொசுக்கென்று
இதற்கும் கூட
கோபப்பட்டால் எப்படி?