திங்கள், 24 அக்டோபர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-188

என்னவளே 
ஊர்தோறும்
நாறிக்கொண்டிருக்கின்றன
பேருந்து நிலைய கழிப்பறைகள்!

அடடா 
அரசாங்கம் பராமரிக்க 
இதைவிட முக்கியமானவைகள் ஏராளம் 
வேண்டுமானால் மூக்கை மூடிக்கொள்!