ஞாயிறு, 23 அக்டோபர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-187

என்னவளே
எல்லோரையும் காப்பாற்றும்
கடவுளர்கள் தானே
கோவிலுக்கு உள்ளே இருக்கிறார்கள்?

அடடா
யார் இப்படி
பெரிதாக எழுதிவைத்தது?
திருடர்கள் ஜாக்கிரதை! என்று