வியாழன், 20 அக்டோபர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-182

என்னவளே
முரண்பாடுகளின் மூட்டைக்கு
அழகான பெயர் பெண் என்று
கேலி செய்தேன்

அடிப்பாவி
தவறுகளின் தொகுப்புக்கு
பொருத்தமான பெயர் ஆண் என்று
காலை வாருகிறாய்!