புதன், 29 ஜூன், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-30

என்னை ஒரு 
நிலைக்கண்ணாடியாக 
மாற்றிக்கொள்ள முடிந்தால் 
மகிழ்ச்சி அடைவேன்!

நீ சிரித்தால் சிரிப்பதற்கும் 
நீ அழுதால் அழுவதற்கும் 
எனக்கு ஏதுவாக 
இருக்கும் அல்லவா?


கருத்துகள் இல்லை: