ஞாயிறு, 26 ஜூன், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-22

தெரியாமல் இடித்துவிட்டால் 
இப்படித்தான் இருந்ததென்று
மீண்டும் இடிக்கிறாய்!

தெரியாமல் மிதித்துவிட்டால் 
இப்படித்தான் இருந்ததென்று 
மீண்டும் மிதிக்கிறாய்!

தெரிந்தே முத்தமிட்டாலும்
இப்படித்தான் இருந்ததென்று 
மீண்டும் 
முத்தமிட மறுக்கிறாயே?

1 கருத்து:

sangeetha சொன்னது…

தெரியாததை தான்
தெரிவிக்கலாம்
தெரிந்ததை
தெரிவிக்க முடியாது