திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-5

ஐந்தாம் வாய்ப்பாடு படிக்க பத்தாம் வாய்ப்பாடு தெரிந்தாலே போதும். அதை ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம்.அதனால கவலையை விடுங்க! பத்தால் பெருக்கி பாதியாக்கிடுங்க. அவ்வளவுதான்!
1×5=5(10/2)
2×5=10(20/2)
3×5=15(30/2)
4×5=20(40/2)
5×5=25(50/2)
6×5=30(60/2)
7×5=35(70/2)
8×5=40(80/2)
9×5=45(90/2)
10×5=50(100/2)
11×5=55(110/2)
12×5=60(120/2)
13×5=65(130/2)
14×5=70(140/2)
15×5=75(150/2)
16×5=80(160/2)
17×5=85(170/2)
18×5=90(180/2)
19×5=95(190/2)
20×5=100(200/2) நீங்க எந்த எண்ணை ஐந்தால் பெருக்க வேண்டுமென்றாலும் இந்த ஐடியாவை பயன்படுத்தலாம்!

கருத்துகள் இல்லை: