ஞாயிறு, 3 மார்ச், 2013

குறுஞ்செய்திகள்-259

என்னவளே
நீ ஒரு குழந்தையைப் போல
மூச்சு விடாமல் பேசுவது
எத்தனை அழகு?

அடடா
சலிப்பூட்டும் படியான
அதே கதைகளை மீண்டும்
கேட்க வைக்கிறது காதல்!