திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-15

இப்போ நாம படிக்க போறது பதினைந்தாம் வாய்ப்பாடு! ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் ஒரு எண்ணை இரட்டிப்பாக்கினோம். இந்த வாய்ப்பாட்டில் ஒரு எண்ணை பாதியாக்கப் போகிறோம்!பின்பு அந்த எண்ணுடனேயே அந்த பாதியை வைத்துக் கூட்டி பத்தால் பெருக்கி விடுங்கள்.அவ்வளவுதான்!
1×15=15(1+0.5=1.5×10)
2×15=30(2+1=3×10)
3×15=45(3+1.5=4.5×10)
4×15=60(4+2=6×10)
5×15=75(5+2.5=7.5×10)
6×15=90(6+3=9×10)
7×15=105(7+3.5=10.5×10)
8×15=120(8+4=12×10)
9×15=135(15+7.5=22.5×10)
10×15=150(10+5=15×10)
11×15=165(11+5.5=16.5×10)
12×15=180(12+6=18×10)
13×15=195(13+6.5=19.5×10)
14×15=210(14+7=21×10)
15×15=225(15+7.5=22.5×10)
16×15=240(16+8=24×10)
17×15=255(17+8.5=25.5×10)
18×15=270(18+9=27×10)
19×15=285(19+9.5=28.5×10)
20×15=300(20+10=30×10) நண்பர்களிடம்  28×15, 36×15 எத்தனை என்று கேட்டு உடனடியாக இதே முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் விடை கூறி அவர்களை அசத்துங்கள்.பதினைந்தால் ஒரு எண்ணைப் பெருக்குவது எத்தனை எளிதாக உள்ளது பார்த்தீர்களா?

கருத்துகள் இல்லை: