திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-11

பதினொன்றாம் வாய்ப்பாடு அனைவரும் அறிந்த வாய்ப்பாடு.புதிதாக சொல்ல என்ன இருக்கிறது.1 முதல் 9 வரை அதே எண்ணை இரு முறை போட வேண்டும். பின்பு இரண்டு இலக்கங்களையும் கூட்டி இலக்கங்களுக்கு நடுவில் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும்! அவ்வளவுதான்!
1×11=11
2×11=22
3×11=33
4×11=44
5×11=55
6×11=66
7×11=77
8×11=88
9×11=99
10×11=110(1+0 ஐ கூட்டி 10க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
11×11=121(1+1 ஐ கூட்டி 11க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
12×11=132(1+2 ஐ கூட்டி 12க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
13×11=143(1+3 ஐ கூட்டி 13க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
14×11=154(1+4 ஐ கூட்டி 14க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
15×11=165(1+5 ஐ கூட்டி 15க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
16×11=176(1+6 ஐ கூட்டி 16க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
17×11=187(1+7 ஐ கூட்டி 17க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
18×11=198(1+8 ஐ கூட்டி 18க்கு நடுவில் போட வேண்டும்)
19×11=209(1+9 ஐ கூட்டி 19க்கு நடுவில் போட வேண்டும் மீதி1ஐ1உடன் கூட்ட2)
20×11=220(2+0 ஐ கூட்டி 20க்கு நடுவில் போட வேண்டும்) என்ன எளிமையாக இருக்கிறதா?

கருத்துகள் இல்லை: