ஞாயிறு, 24 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-17

அதே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐடியாவை மீண்டும் பார்க்க போறோம்! 11லிருந்து 19 வரைக்கும் எந்த இரண்டு எண்களைக் கொடுத்தாலும் மனசிலேயே கணக்கு போட்டு சொல்லும் ஐடியா அது!

1.   10×10=100 மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2.   கடைசி இலக்கங்களைக் கூட்டி உடன் பூஜ்ஜியத்தை சேர்க்க வேண்டும்!

3.   கடைசி இலக்கங்களை மட்டும் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும்!

4.   மூன்று விடைகளையும் கூட்ட வேண்டும்! அவ்வளவுதான்!
1×17=17(17×1=17)
2×17=34(17×2=34)
3×17=51(17×3=51)
4×17=68(17×4=68)
5×17=85(17×5=85)
6×17=102(17×6=102)
7×17=119(17×7=119)
8×17=136(17×8=136)
9×17=153(17×9=153)
10×17=170(17×10=170)
11×17=187(100+80+7)
12×17=204(100+90+14)
13×17=221(100+100+21)
14×17=238(100+110+28)
15×17=255(100+120+35)
16×17=272(100+130+42)
17×17=289(100+140+49)
18×17=306(100+150+56)
19×17=323(100+160+63)
20×17=340(17×20=340)  
என்ன பதினேழாம் வாய்ப்பாடு எளிமையாக இருக்கிறதா?

கருத்துகள் இல்லை: