ஞாயிறு, 24 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-18


அதே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐடியாவை மீண்டும் பார்க்க போறோம்! 11லிருந்து 19 வரைக்கும் எந்த இரண்டு எண்களைக் கொடுத்தாலும் மனசிலேயே கணக்கு போட்டு சொல்லும் ஐடியா அது!

1.   10×10=100 மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2.   கடைசி இலக்கங்களைக் கூட்டி உடன் பூஜ்ஜியத்தை சேர்க்க வேண்டும்!

3.   கடைசி இலக்கங்களை மட்டும் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும்!

4.   மூன்று விடைகளையும் கூட்ட வேண்டும்! அவ்வளவுதான்!
1×18=18(18×1=18)
2×18=36(18×2=36)
3×18=54(18×3=54)
4×18=72(18×4=72)
5×18=90(18×5=90)
6×18=108(18×6=108)
7×18=126(18×7=126)
8×18=144(18×8=144)
9×18=162(18×9=162)
10×18=180(18×10=180)
11×18=198(100+90+8)
12×18=216(100+100+16)
13×18=234(100+110+24)
14×18=252(100+120+32)
15×18=270(100+130+40)
16×18=288(100+140+48)
17×18=306(100+150+56)
18×18=324(100+160+64)
19×18=342(100+170+72)
20×18=360(18×20=360)  
என்ன பதினெட்டாம் வாய்ப்பாடு எளிமையாக இருக்கிறதா?