திங்கள், 18 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-4

இப்போ நான்காம் வாய்ப்பாடு! ஒரு எண்ணுடன் அதே எண்ணை வைத்துக் கூட்டி வரும் விடையுடன் அதே விடையை வைத்துக் கூட்ட வேண்டும்!
1×4=4(1+1=2,2+2=4)
2×4=8(2+2=4,4+4=8)
3×4=12(3+3=6,6+6=12)
4×4=16(4+4=8,8+8=16)
5×4=20(5+5,10+10=20)
6×4=24(6+6=12,12+12=24)
7×4=28(7+7=14,14+14=28)
8×4=32(8+8=16,16+16=32)
9×4=36(9+9=18,18+18=36)
10×4=40(10+10=20,20+20=40)
11×4=44(11+11=22,22+22=44)
12×4=48(12+12=24,24+24=48)
13×4=52(13+13=26,26+26=52)
14×4=56(14+14=28,28+28=56)
15×4=60(15+15=30,30+30=60)
16×4=64(16+16=32,32+32=64)
17×4=68(17+17=34,34+34=68)
18×4=72(18+18=36,36+36=72)
19×4=76(19+19=38,38+38=76)
20×4=80(20+20=40,40+40=80) கிட்டத்தட்ட நாம பாதி கிணறு தாண்டிட்டோம். இதோட சேர்த்து பத்து வாய்ப்பாடு முடிச்சிட்டோம்.ஜோரா கைத்தட்டுங்க!
 


கருத்துகள் இல்லை: