ஞாயிறு, 24 மார்ச், 2013

வாய்ப்பாடு-16


அதே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐடியாவை மீண்டும் பார்க்க போறோம்! 11லிருந்து 19 வரைக்கும் எந்த இரண்டு எண்களைக் கொடுத்தாலும் மனசிலேயே கணக்கு போட்டு சொல்லும் ஐடியா அது!

1.   10×10=100 மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2.   கடைசி இலக்கங்களைக் கூட்டி உடன் பூஜ்ஜியத்தை சேர்க்க வேண்டும்!

3.   கடைசி இலக்கங்களை மட்டும் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும்!

4.   மூன்று விடைகளையும் கூட்ட வேண்டும்! அவ்வளவுதான்!
1×16=16(16×1=16)
2×16=32(16×2=32)
3×16=48(16×3=48)
4×16=64(16×4=64)
5×16=80(16×5=80)
6×16=96(16×6=96)
7×16=112(16×7=112)
8×16=128(16×8=128)
9×16=144(16×9=144)
10×16=160(16×10=160)
11×16=176(100+70+6)
12×16=192(100+80+12)
13×16=208(100+90+18)
14×16=224(100+100+24)
15×16=240(100+110+30)
16×16=256(100+120+36)
17×16=272(100+130+42)
18×16=288(100+140+48)
19×16=304(100+150+54)
20×16=320(16×20=320)  

என்ன பதினாறாம் வாய்ப்பாடு எளிமையாக இருக்கிறதா?

கருத்துகள் இல்லை: