வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-215

என்னவளே
வாய் திறந்து
பேசினால்
ஓரிரு வார்த்தைகள்!

அடடா
பேசாமல்
மெளனமாகவே
இருந்து விடலாம்!

கருத்துகள் இல்லை: