சனி, 12 நவம்பர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-206

என்னவளே
என்னுடைய செயல்பாடுகள்
பிரக்ஞை பூர்வமற்று
நிகழ்கின்றதோ?

அடடா
இல்லையென்றால்
உன் மீது கூட
கோபம் வருமா?

கருத்துகள் இல்லை: